Ouder- en kindadviseur
Er is wekelijks een ouder- en kindadviseur in de school aanwezig. Haar naam is Els Wiebrands. Zij is woensdagochtend op school aanwezig. De ouder- en kindadviseur voert gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten en intern begeleider. Er vindt regelmatig overleg plaats met de directie.

 

De schoolarts
Uw kind wordt op 5-jarige en 11-jarige leeftijd gecontroleerd door de schoolarts. U krijgt van tevoren altijd een brief waar en wanneer dat gebeurt. Onze schoolarts is Charlotte Jansen. Haar assistent is Els Wiebrands. Zij zijn verbonden aan het OKC (Ouder en Kindcentrum)

Adresgegevens
Ouder-en Kindcentrum
Tijl Uilenspiegelstraat 12
1055CK Amsterdam
Telefoon: 020-5555817

 

SchooltandartsYvonne-Gorter-199x300

Twee keer per jaar komt de schooltandarts op school de kinderen controleren en behandelen. Mevrouw Yvonne Gorter komt op de Bos en Lommerschool. De ouders moeten hiervoor eerst toestemming geven. Heeft uw kind pijn en is de tandarts niet op school, dan kunt u telefonisch informeren bij het R.I.J.A. (Regionale Instelling Jeugdtandverzorging A’dam) tel. 020-6166332. Zij vertellen waar de tandarts op dat moment is. U kunt ook even op school komen vragen hoe het verder moet. Voor meer informatie over Jeugdtandverzorging Amsterdam klik hier

 

Logopedie

Mocht de school logopedie noodzakelijk vinden, dan is de mogelijkheid aanwezig om uw kind te laten screenen door een logopediste van de GGD. Ze maakt een rapport en verwijst eventueel door naar een logopediepraktijk en/of audiologisch centrum. Het is ook mogelijk om uw kind op onze school door een logopediste te laten behandelen.