Intern begeleider op hoog niveau

De Bos en Lommerschool heeft een academisch geschoolde Intern Begeleider. Niet alleen draagt zij bij aan goed onderwijs, de Intern Begeleider verzorgt ook IQ testen op de school als dat gewenst is.

Op school werken we handelingsgericht. We kijken naar wat elk kind precies nodig heeft en zorgen dat we ons onderwijs daarop aanpassen, je hebt prestaties, maar ook gedrag. Plannen en organiseren zijn doorslaggevend. We leggen alles vast in plannen per groep maar soms ook per kind. Hierbij gebruiken we niet alleen toetsen en observaties maar voeren we ook gesprekken met de kinderen en ouders. Dat werkt preventief en positief en zorgt voor rust in de school.

De Intern Begeleider coacht de leerkrachten, zij begeleid ze in hun manier van lesgeven en in het klassenmanagement. De leerkrachten houden in een computerprogramma de vorderingen van de leerlingen bij.

Twee keer per jaar maken we de balans op van wat er speelt in de klas. De insteek is opbrengstgericht werken: de leerlingen weten van elkaar hoe ze presteren en het streven is om bij de volgende score omhoog te gaan!

We gaan uit van wat je kunt, niet van wat je niet kunt! In elke klas wordt op drie niveaus lesgegeven: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en onafhankelijk met een extra uitdaging.