Op elke school is een medezeggenschapsraad (kortweg MR). In deze raad zitten vertegenwoordigers van het schoolteam en ouders. De MR is bevoegd om over alle zaken van de school te spreken. Over sommige onderwerpen moet de MR advies uitbrengen aan het bestuur of aan de schoolleiding, bij andere zaken wordt de MR gevraagd in te stemmen. Dit is vastgelegd in een reglement.

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding:

Hanan Ben Massaoud

Halima Massoudi

Anwar Guman

Personeelsgeleding:

Annelien de Voogt

Rene Udo

Marjan de Jong

U kunt de leden van de MR van onze school bereiken via : mr@bosenlommerschool.nl.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad AWBR

Naast de medezeggenschapsraad is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn leden (ouders en personeel) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school en de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR, ter informatie, advies of instemming. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. Alle rechten van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De agenda en de notulen van de GMR worden ter informatie naar de MR van onze school gestuurd. Vanuit onze school zijn Ekrem Ozcelik (ouder) en Marjan de Jong (leerkracht) lid van de GMR.

GMR nieuwsbrief november 2019

Notulen 28 oktober 2019

Notulen MR vergadering 30-10-2018

Jaarverslag MR 2017/2018

Notulen MR vergadering 18-09-2018

Notulen 26 juni 2018

Notulen 15 mei 2018 Marjan

Verslag MR nieuwe versie 27 maart 2018

Notulen MR 23 JANUARI 2018

jaarverslag MR 1617

notulen-medezeggenschapsraad-bos-en-lommerschool-13-sept-16

jaarplanning-1617docx

Jaarverslag MR

Notulen 7 maart 2017

Notulen oktober 2016

Verslag 11 juli 2017

Verslag 23 mei 2017.docx

Verslag 27 juni 2017

Verslag 19 september 2017

Verslag 21 NOVEMBER 2017