De medewerkers van onze school

De meeste medewerkers zijn groepsleerkrachten; een aantal medewerkers verricht andere taken in de school. Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders het overzicht van de formatie, waarin precies staat omschreven welke taken door wie worden verricht.

Directie
Trudy van den Berg, directeur
Ingrid Schaefers, adjunct-directeur

Naast de directie zijn er stafleden die een
aantal taken hebben voor een bepaald deel
van de school.
Algemene schooltaken
Bouw 1 t/m 2: juf Danielle
Bouw 3 t/m 8: juf Kim
Inschrijvingen leerlingen: Ingrid Schaefers
Interne Begeleiding
Meester Tjako
Juf Melany
Taalcoördinator
Juf Annelien
Administratief medewerker
Alexia
Voorschool
Maaike
Annette
Savitri

Groep 1 / 2 A:  juf Danielle en juf Cynthia
Groep 1 / 2 B : juf Stephany
Groep 1 / 2 C:  juf Marianne en juf Elisa
Groep 1 / 2 D:  juf Anja en juf Nieska
Groep 1 / 2 E: juf Siety
Extra leerkracht groep 1/2: juf Patricia
Groep 3A:  juf Esmaralda
Groep 3B:  juf Kim
Groep 4A:  juf Ingrid H.
Groep 4B:  juf Heidi
Extra ondersteuning in de groepen 4: juf Mari Carmen
Groep 5A:  juf Melany en juf Amanda
Groep 5B:  juf Samira
Groep 6A:  juf Henny en juf Hajar
Groep 6B:  juf Linda
Groep 7A:  juf Annelien en juf Siham
Groep 7B:  juf Fatima
Groep 8:     juf Sanne
Extra leerkracht in groep 7 en 8: juf Annelien

Coördinator sportactiviteiten en MRT leerkracht
Juf Luna
IPC coördinator
Juf Esmeralda
Juf Melany

Ondersteunende leerkrachten voor groepen 1 t/m 8
Meester Elhassane
Meester Soerin

Interne contactpersonen in de school
Juf Kim
Juf Esmeralda

Medezeggenschapsraad
– Personeelsgeleding
Annelien de Voogt
Dionne Duell
– Oudergeleding
Anwar Guman
Sacha Krynen
Hiba El Masri