De medewerkers van onze school

De meeste medewerkers zijn groepsleerkrachten; een aantal medewerkers verricht andere taken in de school. Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders het overzicht van de formatie, waarin precies staat omschreven welke taken door wie worden verricht.

 

Directie
Trudy van den Berg, directeur
Ingrid Schaefers, adjunct-directeur

 

Groep 1/2
Groep 1 / 2 A : Danielle en Heidi 
Groep 1 / 2 B : Stephany
Groep 1 / 2 C : Marianne  
Groep 1 / 2 D : Anja
Groep 1 / 2 E : Siety
Extra leerkrachten in groep 1 / 2 : Rene en Patricia 

 

Groep 3 t/m 8
Groep 3A: Esmaralda
Groep 3B: Kim en Ingrid 
Groep 4A: Henny
Groep 4B: Maaike
Groep 5A: Melany en Arzu
Groep 5B: Samira

Groep 6A: Joanne en Annelien
Groep 6B: Talitha en Fatima
Groep 7A: Dionne

Groep 8A: Sanne
Groep 8B: Marjan en Arzu

 

Ook is er een aantal mensen die ondersteunende taken in de school en groepen verrichten.
Soerin : De leerlingen met een aparte leerlijn.
Mari Carmen : Administratie
Elhassane : Leraarondersteuner ICT
Luna : Vakdocent gymnastiek
Annelien : taalcoördinator
Tjako  en Melany : Intern begeleiders