Algemeen

De Bos en Lommerschool ligt in de Kolenkitbuurt van het stadsdeel West. Wij zijn een ambitieuze school: in ons nieuwe schoolgebouw willen wij groeien en mengen en wij garanderen de (nieuwe) bewoners in het stadsdeel kwalitatief goed onderwijs en een enthousiast en professioneel team. De Bos en Lommerschool is een openbare school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn ongeacht achtergrond en afkomst. Wij willen dat onze school toegankelijk is en dat kinderen en volwassenen zich welkom voelen. Met elkaar willen wij het beste uit ieder kind halen. Wij geloven ook dat doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzet onmisbaar zijn om te slagen in het verdere leven.

School en woningen, Bos & Lommer, Amsterdam © 2017

Grootte en ruimte

De Bos en Lommerschool heeft ongeveer 340 leerlingen en 36 teamleden, bestaande uit leerkrachten, directeur en adjunct-directeur, onderwijsassistenten en -ondersteuners, interne begeleiders, stagiaires en een gymnastiekvakdocent. En soms komen er voor bepaalde projecten professionals lesgeven over hun werk of expertise. Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in een groep.

Naast de leslokalen is de Bos en Lommerschool uitgerust met een apart speellokaal / aula en een gymnastiekzaal.    De kleutergroepen hebben hun eigen buitenspeelplaats en voor de school ligt een speelplein voor de overige groepen. De school maakt tijdens de pauzes ook gebruik van het speelterrein op het Ernest Staesplein.

 

 

Leerontwikkeling

Op de Bos en Lommerschool vinden wij het belangrijk, dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden de kinderen het hele pakket van de basisschool zoals de overheid dat heeft vastgesteld, zodat de kinderen goed voorbereid en toegerust naar het voortgezet onderwijs kunnen. Alle leerlingen worden gestimuleerd en geholpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, onder andere door het aanbieden van lesstof op verschillende niveaus.

Leerlingen worden meerdere malen per jaar getoetst op verschillende ontwikkelingsgebieden. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem ‘Parnassys’, waardoor we een goed beeld krijgen van de voortgang, eventuele knelpunten en ontwikkelingen van iedere individuele leerling, als ook van de ontwikkeling en de kwaliteit van de school als geheel. De voortgang van de leerlingen wordt uiteraard ook uitgebreid besproken met de ouders/verzorgers.

 

Continurooster

De Bos en Lommerschool werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen een ononderbroken schooldag hebben, ze gaan dus niet naar huis tussendoor. Op maandag t/m donderdag start de school om 8:30 uur en eindigt om 14:15 uur. Op vrijdag start de school om 8:30 en eindigt om 12:30 uur. Er zijn twee korte pauzemomenten van 15 minuten. De leerkracht eet met de kinderen in de eigen klas. Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Indien het regent zijn er activiteiten die de kinderen na de lunch in de klas mogen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de kinderen hun broodtrommel al dan niet leegeten. Ten aanzien van de mee te nemen etenswaren vragen wij aan de ouders om de kinderen brood met gezond beleg, fruit of rauwkost en water om te drinken mee te geven. 

Klik hier voor onze schoolgids.