Algemeen

OBS Bos en Lommer ligt in de Kolenkitbuurt van het nieuwe stadsdeel West. Wij zijn een ambitieuze school: in ons nieuwe schoolgebouw willen wij groeien en mengen en wij garanderen de (nieuwe) bewoners in het stadsdeel kwalitatief goed onderwijs en een enthousiast en professioneel team. OBS Bos en Lommer is een openbare school. Dit betekent dat alle kinderen, die binnen het schoolconcept geaccepteerd worden, welkom zijn ongeacht achtergrond en afkomst. Wij willen dat onze school toegankelijk is, dat kinderen en volwassenen zich welkom voelen en dat we met elkaar, ouders, kind en school, het beste uit ieder kind halen. Wij geloven ook dat doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel en eigen inzet onmisbaar zijn om te slagen in het verdere leven.

School en woningen, Bos & Lommer, Amsterdam © 2017

Grootte en ruimte

De OBS Bos en Lommer heeft ongeveer 270 leerlingen en 26 teamleden, bestaande uit leerkrachten, directeur en adjunct-directeur, onderwijsassistenten en -ondersteuners, interne begeleider, stagiaires en een gymnastiekvakdocent. En soms komen er voor bepaalde projecten professionals lesgeven over hun werk of expertise. Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in een groep.

Naast de leslokalen is OBS Bos en Lommer uitgerust met een apart speellokaal, een gymnastiekaccommodatie en een grote gemeenschapsruimte. De kleutergroepen hebben hun eigen buitenspeelplaats en voor de school ligt een ruim speelplein voor de overige groepen. De school maakt tijdens de pauzes ook gebruik van de naastgelegen speeltuin van speeltuinvereniging ‘De Wiltzangh’.

 

 

Leerontwikkeling

Op OBS Bos en Lommer vinden wij het belangrijk, dat ieder kind de kans krijgt om al zijn vaardigheden en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij bieden de kinderen het hele pakket van de basisschool zoals de overheid dat heeft vastgesteld zodat de kinderen goed voorbereid en toegerust naar het voortgezet onderwijs kunnen. Alle leerlingen worden gestimuleerd en geholpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, onder andere door het aanbieden van lesstof op verschillende niveaus.

Leerlingen worden meerdere malen per jaar getoetst op verschillende ontwikkelingsgebieden. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys’, waardoor we een goed beeld krijgen van de vooruitgang, eventuele knelpunten en ontwikkelingen van iedere individuele leerling als ook van de ontwikkeling en de kwaliteit van de school als geheel. De voortgang van de leerlingen wordt uiteraard ook uitgebreid besproken met de ouders/verzorgers.

 

Continurooster

OBS Bos en Lommer werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen een ononderbroken schooldag hebben, ze gaan dus niet naar huis tussendoor. Op maandag t/m donderdag start de school om 8:30 uur en eindigt om 14:15 uur. Op vrijdag start de school om 8:30 en eindigt om 12:30 uur. Er is een korte pauze van 15 minuten en een lange pauze van 30 minuten waarin de leerkracht met de kinderen in de eigen klas eet. Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Indien het regent zijn er activiteiten die de kinderen na de lunch in de klas mogen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de kinderen hun broodtrommel al dan niet leegeten. Ten aanzien van de mee te nemen etenswaren vragen wij aan de ouders om de kinderen brood met beleg, fruit of rauwkost en water om te drinken mee te geven. 

Klik hier voor onze schoolgids.