Wij vragen aan iedere ouder een ouderbijdrage. Met het geld van de ouderbijdrage worden extra activiteiten voor de kinderen betaald. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een overleg tussen de directeur en de medezeggenschapsraad. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar hierover een brief. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 20 per leerling. U wordt uitgenodigd dit bedrag op de administratie te komen betalen. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage zou de school de feesten en de schoolreisjes onmogelijk kunnen organiseren. We hopen daarom dat alle ouders deze vrijwillige bijdrage betalen.

Wanneer u de ouderbijdrage niet betaalt dan vragen wij u, om zelf de kosten op u te nemen voor de activiteiten die van de ouderbijdrage worden betaald.

 

Scholierenvergoeding
De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. Informatie hierover kunt u op school krijgen bij de ouder- en kind adviseur. Sinds 1 januari 2015 is inkomensgrens voor de scholierenvergoeding verruimd van 110% naar 120% van het minimuminkomen.

Er is ook een landelijke regeling tegemoetkoming scholieren. Kijk voor meer informatie op de website van DUO (voorheen IB-g).

 

Voor school, sport en cultuur
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of huiswerkhulp kunt u de scholierenvergoeding gebruiken.

Aanvragen:
http://www.amsterdam.nl/werk-en-inkomen/contact/werkpleinen/

 

Het Jeugdsportfonds
Is de scholierenvergoeding niet voldoende voor alle onkosten? Dan kan een tussenpersoon (bijvoorbeeld een leerkracht of hulpverlener) voor u een bijdrage aanvragen bij het Jeugdsportfonds. Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdsportfonds.