logoAWBRechtdef

Onze school maakt, samen met 17 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, sinds 1 augustus 2007 onderdeel uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs. De stichting heeft 1 bestuurder en een Raad van Toezicht met 5 leden. De bestuurder wordt ondersteund door de medewerkers van het stafbureau.

 

 

 

De bestuurder wil graag aan alle belanghebbenden laten weten op welke wijze tegen onderwijs aangekeken wordt en ook wat de resultaten zijn. Daartoe wordt jaarlijks een jaarverslag gemaakt, dat via de website www.awbr.nl  toegankelijk is. Aan het Centrale Stad wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd. De overheid blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven.

De adresgegevens van het schoolbestuur AWBR

 

Bezoekadres
De Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Tel: 020-5150440
Mail: info@awbr.nl
www.awbr.nl

 

De visie van AWBR op onderwijzen from Huib J. Lirb on Vimeo.

 

Strategisch beleidsplan AWBR

AWBR heeft een visie en beleid ontwikkeld dat is opgenomen in een strategisch beleidsplan. Het vormt de leidraad voor de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast is er ook een bovenschools protocol schorsing en verwijdering voor alle scholen van de stichting. Informatie over het beleidsplan, het protocol en andere zaken kunt u vinden op www.awbr.nl