Halverwege het schooljaar gaan de kinderen uit groep 6 naar de schooltuinen. De lessen op de schooltuinen zijn een verplicht onderdeel van het onderwijsaanbod. De kinderen werken in hun eigen tuintje. In groep 7 gaan ze verder met oogsten en onderhoud van de tuin. De bloemen en groenten die de kinderen zelf gekweekt hebben, krijgen ze mee naar huis. De kosten zijn ongeveer € 12,50 per leerling. De opbrengsten van de schooltuin overstijgen ruim de kosten.Wij werken samen met Schooltuin Ridderbos. Hier is een link naar de weblog van OBS Bos en Lommer op de website van Schooltuin Ridderbos

 

schooltuinen