Kinderopvang Humanitas

In ons schoolgebouw verzorgt Kinderopvang Humanitas de Voorschool, de Buiten Schoolse Opvang en het Kinderdagverblijf.

U kunt uw kinderen aanmelden bij Kinderopvang Humanitas per mail.

De medewerker van Humanitas, die gaat over de plaatsingen bij de Voorschool, de BSO en het Kinderdagverblijf is Silvia Terpstra.

Hieronder de contactgegevens:

Kinderopvang Humanitas

Stationsplein 26

3818 LE Amersfoort

telefoon : 033-2018000

mail: regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl

website: www.kinderopvanghumanitas.nl

 

 

Om de ond13548_Nji_Kaleidoscooperwijskansen van de kinderen te vergroten bieden wij de kinderen een voorschool aan. Kinderen die meedoen aan de Voorschool beginnen beter voorbereid aan de basisschool. De Voorschool  is bestemd voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot en met 4 jaar.

De Voorschool is gekoppeld aan de Bos en Lommerschool. Dat betekent dat de kinderen van de Voorschool automatisch instromen in groep 1 van de Bos en Lommerschool. Op de Bos en Lommerschool wordt gewerkt met het programma Kaleidoscoop. Dit programma wordt vanuit de Voorschool voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen.

Kaleidoscoop is gebaseerd op de Amerikaanse methode High/Scope. In 1962 is dit programma in Ypsilanti gestart onder de bezielende leiding van David Weikart, met als doel het vergroten van de (onderwijs) kansen van kinderen en jongeren. Wilt u meer weten over dit programma, kijkt u dan op internet www.kaleidoscoop.nl , of komt u op school, dan informeren wij u graag.

Wanneer uw kind 1 ½ jaar oud is, kunt u hem of haar bij ons aanmelden voor de Voorschool. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden hier geplaatst op het moment dat ze 2 ½ jaar oud zijn.