Hieronder vallen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.Voor dit vormingsgebied gebruiken wij de interactieve methodes Brandaan, Meander en Naut. Deze methodes bestaan uit verschillende boeken en materialen. Doel is om bij de kinderen een basiskennis aan te brengen op deze vakgebieden, zodat ze voldoende zijn toegerust om het voortgezet onderwijs te kunnen volgen.

Brandaan
Geschiedenis ontstaat elke dag opnieuw. Ook jij maakt vandaag geschiedenis! Dat is wat de lesmethode Brandaan kinderen wil laten zien. Maar Brandaan maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn als je er vroeger bij was geweest?

Meander
Meander is een methode die op een boeiende  manier laat zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven zit. Meander leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien

Naut
Naut is een lesmethode natuur en techniek voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. Naut motiveert kinderen op een compleet eigentijdse manier en heeft een stappenstructuur met volop houvast voor leerkracht en kind