De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 krijgen gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs in de gymzaal of in het speellokaal. Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 1 en 2 ook een keer per week yoga les van een yogadocente.

Binnen de lessen wordt er veel aandacht besteed aan drie hoofddoelen: het ontwikkelen van sociale competenties, het ontwikkelen van een sportieve vrijetijdsbesteding en het ontwikkelen van plezier in beweging.

Doel 1: het ontwikkelen van sociale competenties 
Binnen dit doel leggen wij de nadruk op het samenwerken, tolerantie, fair play, pesten op school en zelfredzaamheid. Het ontwikkelen van een sportieve houding is dus erg belangrijk op de Bos en Lommerschool.

Doel 2: het ontwikkelen van een sportieve vrijetijdsbesteding
Vanuit kennis en ervaring van eigen mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren een positieve houding ontwikkelen met betrekking tot deelname aan de bewegingscultuur.

Doel 3: het ontwikkelen van plezier in beweging 
Wij willen dat onze leerlingen sport en spel niet alleen als middel zien om gezond te blijven, maar dat zij plezier ervaren erin. Daarom zorgen wij ervoor dat onze sport- en spelactiviteiten aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

De kinderen dragen passende sportkleding en hebben aparte gymschoenen met witte zolen, het liefst zonder veters, nodig om mee te gymmen. De sportkleding wordt wekelijks meegegeven om gewassen te worden. Dit is niet alleen hygiƫnisch voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen in de gymles. Om blessures en beschadiging aan sierraden of horloges te voorkomen, worden deze niet gedragen tijdens de gymles. Het makkelijkst is als uw kind deze niet om heeft op gymdagen, zodat ze ook niet kunnen wegraken. Wanneer uw kind een hoofddoekje draagt, dan moet uw kind deze tijdens de gymlessen afdoen of een speciaal sporthoofddoekje dragen.

Ook buiten de schooltijden doet de Bos en Lommerschool veel omtrent sport en bewegen. Er worden elk schooljaar diverse sportieve naschoolse activiteiten aangeboden. Deze activiteiten worden verzorgd door een docent van buitenaf. Gedacht kan worden aan kickboksen, dansen, etc. Daarnaast organiseert de school elk schooljaar een sportdag voor alle groepen.


Jump in (groep 3 t / m 8)
De Bos en Lommerschool is een JUMP-in school. Dit houdt in dat er onder schooltijd sportlessen worden verzorgd door sportverenigingen en aansluitend naschoolse sportactiviteiten. Ook doen wij mee aan het meten en wegen, op deze manier volgen wij de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Lees hier meer over JUMP-IN

Sportdag
Elk jaar is er voor alle groepen een spel-/sportdag. Een spelletjes dag voor de groepen 1 t/m 4 op de kleuterspeelplaats
Een spelletjes dag voor de groepen 5 t/m 8 op de speelplaats. De kinderen krijgen op deze dag drinken en iets lekkers.

Schoolzwemmen
In groep 5 kunnen kinderen oefenen voor hun zwemdiploma. Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt schoolzwemmen aangeboden als naschoolse activiteit. De kinderen gaan onder begeleiding van hun eigen ouders naar het zwembad. Kinderen die aan het eind van het schooljaar nog geen A-diploma hebben gehaald, kunnen in de zomervakantie deelnemen aan een turbocursus, om alsnog een zwemdiploma te behalen. Deze cursus is gratis en de kinderen krijgen een uitnodiging van de gemeente via de school. Ook zijn er tijdens de overige vakanties gratis zwemcursussen waar kinderen zich voor kunnen aanmelden. Ouders ontvangen een brief met informatie waar ze hun kinderen kunnen aanmelden.