De kinderen uit de groepen 1 en 2 gymmen met hun eigen leerkracht in hun eigen speellokaal. Deze kinderen hebben hun gymspullen op school. Regelmatig worden deze door de leerkracht mee naar huis gegeven om gewassen te worden. Daarnaast krijgen de kinderen uit de groepen 1 en 2 ook een keer per week yoga les van een yogadocente. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiekles van een vakleerkracht.

De kinderen dragen sportkleding en hebben aparte gymschoenen met witte zolen, het liefst zonder veters, nodig om mee te gymmen.De kinderen die problemen hebben met hun motorische ontwikkeling kunnen in aanmerking komen voor MRT lessen, gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dit gebeurt tijdens de schooluren. Laat uw kinderen nooit sieraden en/of horloges dragen op gym-dagen, want deze kunnen wegraken. Als uw kind een hoofddoekje draagt, dan moet uw kind deze tijdens de gymlessen afdoen of een speciaal sporthoofddoekje dragen.

 

 

 

 

 

 

 

Jump in (groep 3 t / m 8)

De Bos en Lommerschool is een JUMP-in school. Dit houdt in dat er onder schooltijd sportlessen worden verzorgd door sportverenigingen en aansluitend naschoolse sportactiviteiten. Ook doen wij mee aan het meten en wegen, op deze manier volgen wij de lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

lees hier meer over JUMP-IN

 

SportdagSportdag 09-'10 (25)

Elk jaar is er voor alle groepen een spel-/sportdag. Een spelletjes dag voor de groepen 1 t/m 4 op de kleuterspeelplaats
Een spelletjes dag voor de groepen 5 t/m 8 op de speelplaats. De kinderen krijgen op deze dag drinken en iets lekkers.

 

 

 

 

 

Schaatsles (groep 6)

Ieder jaar krijgen de leerlingen uit groep 6 vier schaatslessen op de Jaap Eden baan. Hieraan zijn kosten verbonden en deze worden betaald uit het ouderfonds.

 

Zwemles
In groep 5 kunnen kinderen hun zwemdiploma halen. De kinderen gaan onder begeleiding van een leerkracht met een bus naar het zwembad. Uw kind krijgt in het Sportplaza Mercator les van deskundige zweminstructeurs.  De kosten zijn ongeveer € 25,- per leerling per schooljaar. U krijgt hiervoor een betalingsverzoek.

Schoolzwemmen is een verplicht onderdeel van het lesprogramma. Bij aanvang van het schooljaar krijgen alle leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben zwemles. De kinderen die al in het bezit zijn van een zwemdiploma krijgen een half schooljaar zwemles. Zij betalen hiervoor € 17,50. Kinderen die aan het eind van het schooljaar nog geen A-diploma hebben gehaald, kunnen in de zomervakantie deelnemen aan een turbocursus, om alsnog een zwemdiploma te behalen. Ook zijn er tijdens de overige vakanties zwemcursussen waar kinderen zich voor kunnen aanmelden.