AKROS

Naast de gewone lessen worden er speciale activiteiten voor de kinderen na schooltijd georganiseerd.

Op dit moment werken wij met de stichting AKROS. De medewerkers van AKROS organiseren bij ons op school naschoolse activiteiten, die zijn gericht op talentontwikkeling bij onze leerlingen. Al deze activiteiten worden samen met de brede schoolcoördinator van onze school in overleg gekozen. Tevens zijn er diverse activiteiten onder schooltijd gericht op talentontwikkeling, die door diverse instanties worden verzorgd. 

Voor de deelname aan de activiteiten wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. De activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere:

 • Technieklessen
 • Creatieve workshops
 • Acteerlessen
 • Muzikale activiteiten
 • Danslessen
 • Kooklessen

Voor meer informatie en vragen, kunt u contact opnemen met:
Talentmakelaar
Wendelmoet Nijland
Mail: nsa@akros-amsterdam.nl
Website: www.naschoolseactiviteiten.amsterdam

West Beweegt

Sport en bewegen is belangrijk en bovendien leuk. Dat geldt voor iedereen. Daarom organiseert West Beweegt verschillende leuke naschoolse sportactiviteiten op de basisscholen.

Vergeet niet uw kind hiervoor in te schrijven.

De naschoolse sportactiviteiten van West Beweegt vinden plaats in de gymzaal van de Bos en Lommerschool. De sportactiviteiten die georganiseerd worden zijn onder andere:

 • Basketbal
 • Turnen
 • Karate
 • Volleybal
 • En nog veel meer!

Weekend Academie ( groep 6, 7 en 8 )

Talentprogramma
In onze Talentprogramma’s geven we kinderen en jongeren schoolse, maatschappelijke en persoonlijke vaardigheden mee, waarmee zij kunnen groeien naar een toekomst die past bij wat zij kunnen en wie zij willen zijn.

Het programma zet in op het verbreden van hun maatschappelijke en culturele horizon met gastlessen, excursies en thema-activiteiten. In een veilige omgeving en onder begeleiding van vaste coaches wordt er gewerkt aan de verbetering van studievaardigheden, motivatie en zelfvertrouwen. De begeleiding van de kinderen gebeurd in kleine groepjes en is gericht op een positieve mindset.

Voor meer informatie over de Weekend Academie klik hier.