Bij de Bos en Lommerschool krijgen de leerlingen in groep 1 t/m 8 Engelse les. Wij gebruiken hiervoor de methode Groove.me. De lesmethode Groove.me is ontwikkeld door een team van deskundigen en leerlingen. Alle vaardigheden komen aan bod: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Elke klas heeft een ander niveau.

In alle leerjaren is muziek de basis voor het leren van de Engelse taal. “Muziek zet je hersenen in werking; dat is geweldig voor het opgroeiende brein”, aldus Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie). Deze methode combineert het beste van twee werelden: Engels en muziek.

Groep 1 en 2

In groep 1-2 leren de kinderen Engels met Bobo, the rockstar! De liedjes zijn geanimeerd zodat kinderen ook goed kunnen zien waar Bobo over zingt. Kinderen kunnen al heel snel korte gesprekjes voeren en ze leren woorden en korte zinnetjes passend bij het thema. De woorden worden gevisualiseerd op de plaatjes bij het verhaal en in verschillende andere contexten: als praatplaat of als flashcard.

Kinderen komen de nieuwe woorden telkens op een andere manier tegen, zodat ze steeds beter worden onthouden. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten om te oefenen: bijvoorbeeld memory en matchopdrachten op het digibord of leuke spelletjes in de kring of in tweetallen. Bij elk thema zijn er ook een aantal opdrachtjes waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Een leuke manier om kleuters kennis te laten maken met Engels.

De liedjes voor de kleuters sluiten aan bij de thema’s die gangbaar zijn in de onderbouw, zoals de seizoenen en dieren.

Groep 3 en 4

In groep 3 en 4 worden de thema’s herhaald en uitgebreid. Hier gebruiken we aansprekende en eenvoudige popliedjes en sing along songs die de leerlingen deels zullen herkennen en meezingen.

Okki the DJ neemt de kinderen in groep 3-4 een stapje verder mee! De uitgangspunten vanuit de kleutergroep blijven gelijk, maar het niveau is een stapje hoger.

De kinderen leren nieuwe woorden en zinnen en breiden zo hun kennis van het thema verder uit. Ze maken kennis met diverse popsongs die passen bij de thema’s. Zo laten we zien dat het Engels dat ze leren ook terugkomt in de wereld die ze kennen; de liedjes die ze thuis horen.

Groep 5 t/m 8

In groep 5 t/m 8 zijn de popsongs de basis van alle lessen.

Er wordt ook gekeken naar zinsbouw en wordt de woordenschat Engels verder uitgebreid.