Onze school bruist en borrelt! Niet alleen onder schooltijd besteden we veel aandacht aan allerlei boeiende lessen en interessante activiteiten. Ook na schooltijd is er een interessant aanbod voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8.  Op deze pagina staat een globaal overzicht van de verschillende activiteiten.

 

Podium Mozaïek
Dit is een organisatie die jeugdvoorstellingen verzorgt voor basisscholen. Alle groepen gaan naar het theater om naar een voorstelling te kijken.

Bibliotheekbezoek
De openbare bibliotheek biedt elk jaar verschillende activiteiten aan. De kinderen gaan samen met de leerkracht naar de bibliotheek en krijgen daar een les.

Schoolreisjes
De kinderen uit groep 1 t/m 7 gaan met schoolreisje. Over het programma van het schoolreisje ontvangt u van te voren een brief. De schoolreisjes kosten € 30 per kind. Voor de betaling van het schoolreisjesgeld wordt een spaarsysteem gebruikt. Dit spaarsysteem gaat in de maand september van start. U wordt over het spaarsysteem nader geïnformeerd.

Schoolkamp (groep 8)
Wij streven ernaar  om voor de leerlingen van groep 8 een meerdaags schoolreisje te verzorgen. Voor de betaling van de eigen bijdrage voor het meerdaags schoolreisje wordt een spaarsysteem gebruikt.  Ook dit spaarsysteem gaat in de maand september van start. U wordt over het spaarsysteem nader geïnformeerd. Of het meerdaags schoolreisje plaats kan vinden, is mede afhankelijk van het gegeven of wij de financiële middelen hiervoor hebben.

Kunstkijkdag (groep 8)
Op deze dag gaan voor de kinderen van groep 8 de deuren open van een groot theater, een concertzaal, een klein theater en een museum. Kinderen zien wat er op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam allemaal te beleven valt.

Uitstapjes (groep 1 t/m 8)
Ter ondersteuning en ter bevordering van de taalontwikkeling van onze kinderen vinden er ook dit jaar weer diverse activiteiten en uitstapjes plaats. De kinderen gaan o.a. naar Artis, een museum en een boerderij. U wordt over de uitstapjes nader geïnformeerd via Parro. Deze uitstapjes worden uit het ouderfonds betaald.