De Bos en Lommerschool is een brede school waar veel activiteiten zowel binnen als buiten de school worden gedaan.
Wij geven u een globaal overzicht van de activiteiten.

Podium Mozaïek
Dit is een organisatie die jeugdvoorstellingen verzorgt voor basisscholen. Alle groepen gaan naar het theater om naar een voorstelling te kijken.

Bibliotheekbezoek
De openbare bibliotheek biedt elk jaar verschillende activiteiten aan. De kinderen gaan samen met de leerkracht naar de bibliotheek, krijgen daar een les en informatie over de bibliotheek.

Schoolreisjes
De kinderen uit groep 1 t/m 7 gaan met schoolreisje. Over het programma van het schoolreisje ontvangt u van te voren een brief. De schoolreisjes kosten € 30 per kind. Voor de betaling van het schoolreisjesgeld wordt een spaarsysteem gebruikt. Dit spaarsysteem gaat in de maand september van start. U wordt over het spaarsysteem nader geïnformeerd.

Schoolkamp (groep 8)
Wij streven er naar om voor de leerlingen van groep 8 een meerdaags schoolreisje te verzorgen. De eigen bijdrage is vastgesteld op € 80. Dit bedrag is kostendekkend voor het vervoer met de trein en het verblijf.

Tevens organiseren we samen met de leerlingen van groep 8 allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor extra activiteiten / uitstapjes tijdens het schoolkamp.

Voor de betaling van de eigen bijdrage voor het meerdaagse schoolreisje wordt een spaarsysteem gebruikt. Dit spaarsysteem gaat in september van start. We informeren de ouders tijdens een informatiebijeenkomst over de procedure betreffende het schoolkamp en het spaarsysteem. Of het meerdaags schoolreisje plaats kan vinden is, is mede afhankelijk van het gegeven of wij hiervoor de financiële middelen hebben. De organisatie en de kosten worden zo snel mogelijk in het schooljaar met de ouders van de leerlingen van groep 8 gedeeld.

Kunstkijkdag (groep 8)
Op deze dag gaan voor de kinderen van groep 8 de deuren open van een groot theater, een concertzaal, een klein theater en een museum. Kinderen zien wat er op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam allemaal te beleven valt.

Uitstapjes (groep 1 t/m 8)
Ter ondersteuning en ter bevordering van de taalontwikkeling van onze kinderen vinden er ook dit jaar weer diverse activiteiten en uitstapjes plaats. De kinderen gaan o.a. naar Artis, een museum en een boerderij. U wordt over de uitstapjes nader geïnformeerd via Parro. Deze uitstapjes worden uit het ouderfonds betaald.