Expressie is onder andere handvaardigheid, muziek, tekenen en drama. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de ontwikkeling van de basisvaardigheden. Zo kan bijvoorbeeld een taalles worden gecombineerd met drama, een tekenopdracht of het zingen van een liedje.

Aslan Muziekcentrum

Op de Bos en Lommerschool krijgen de kinderen muziek- en dansles van een muziekdocent van Aslan Muziekcentrum.

Aslan Muziekcentrum verzorgt op deze school een doorlopende leerlijn!
Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school.

Voor meer informatie over Aslan Muziekcentrum klik hier.

BEVO lessen

Alle leerlingen krijgen vanaf groep 3 ieder schooljaar een blok van 8 lessen op het gebied van kunst en cultuur. De lessen worden gegeven door een beroepskunstenaar die is opgeleid om kunstprojecten uit te voeren in het basisonderwijs. In de lessen spreken we de creativiteit en het beeldend vermogen van de kinderen aan. Ze leren buiten hun vaste kaders te kijken en samen te werken. Dit doen we onder andere door samen naar kunstenaars te kijken en een eigen draai aan een kunstvorm te geven. Of we kijken naar onze omgeving en bedenken wat daar anders zou kunnen. Hiervoor werken we met allerlei materialen zoals verf, vetkrijt, houtskool, karton en restmaterialen.