De meeste medewerkers zijn groepsleerkrachten; een aantal medewerkers verricht andere taken in de school.
Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders het overzicht van de formatie, waarin precies staat omschreven welke taken door wie worden verricht.

Directie
Trudy van den Berg, directeur
Ingrid Schaefers, adjunct-directeur

Interne Begeleiding
Juf Samira
Juf Veronica
Juf Melany (ondersteuning)

Coördinator ICT
Andre

 

Algemene schooltaken
Bouw 1 t/m 2: juf Danielle
Bouw 3 t/m 8: juf Kim
Inschrijvingen leerlingen: Ingrid Schaefers

Administratief medewerker
Alexia

Voorschool
Annette

Taalcoördinator
Juf Annelien

IPC coördinator
Juf Esmeralda
Juf Melany

Interne contactpersonen in de school
Juf Kim
Juf Esmeralda

Onderbouw

Groep 1 / 2 A:  juf Danielle en juf Amanda
Groep 1 / 2 B:  juf Sandy
Groep 1 / 2 C:  juf Marianne
Groep 1 / 2 D:  juf Anja
Groep 1 / 2 E:  juf Erzsebet
Extra ondersteuning in groep 1/2:
juf Patricia, juf Mari Carmen en juf Nieska

Middenbouw

Groep 3A:  juf Moniek, juf Nabiha en
juf Esmaralda (vanaf november weer terug)
Groep 3B:  juf Kim juf Bouchra
Groep 4A:  juf Nelleke en meester Joris
Groep 4B:  juf Anne Foek
Groep 5A:  juf Melany en juf Jose
Groep 5B:  juf Annelien en meester Gwenn
Extra ondersteuning in groep 3:
Juf Bouchra

Bovenbouw

Groep 6A:  juf Henny
Groep 6B:  juf Linda
Groep 7A:  meester Daniel en juf Siham
Groep 7B:  juf Fatima en juf Siham
Groep 8A:  juf Sharon
Groep 8B:  juf Glenda
Extra ondersteuning in groep 8:
meester Soerin, meester Gwenn en juf Sanne (vanaf december weer terug)

Vakdocent bewegingsonderwijs
Meester Quincy

Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding
Annelien de Voogt
Sanne Mensink

Oudergeleding
Hiba El Masri
Mikkie Sinnige