De meeste medewerkers zijn groepsleerkrachten; een aantal medewerkers verricht andere taken in de school.
Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders het overzicht van de formatie, waarin precies staat omschreven welke taken door wie worden verricht.

Directie
Mirjam Janssen, Interim directeur
Ingrid Schaefers, adjunct-directeur

Interne Begeleiding
Juf Veronica
Juf Melany (ondersteuning)

Coördinator ICT
Meester Andre
Snappet Coördinator
Juf Sharon

 

Algemene schooltaken
Bouw 1 t/m 2: juf Danielle
Bouw 3 t/m 8: juf Kim
Inschrijvingen leerlingen: Ingrid Schaefers

Administratief medewerker
Patricia

Voorschool
Annette

Taalcoördinator
Juf Annelien

IPC coördinator
Juf Esmeralda
Juf Melany

Interne contactpersonen in de school
Juf Kim
Juf Esmeralda

Onderbouw

Groep 1 / 2 A:  juf Danielle en juf Amanda
Groep 1 / 2 B:  juf Sandy
Groep 1 / 2 C:  juf Marianne
Groep 1 / 2 D:  juf Anja
Groep 1 / 2 E:  juf Erzsebet
Extra ondersteuning in groep 1/2:
juf Patricia, juf Mari Carmen en juf Nieska

Middenbouw

Groep 3A:  juf Nabiha
Groep 3B:  juf Esmeralda
Groep 4A:  juf Nelleke
Groep 4B:  juf Anne Foek
Groep 5A:  juf Esmee
Groep 5B:  meester Gwenn

ondersteuning Juf Bouchra

Bovenbouw

Groep 6A:  juf Melany en Juf Annelien
Groep 6B:  juf Linda
Groep 7A:  meester Emre en Juf Siham
Groep 7B:  juf Sanne en juf Annelien
Groep 8A:  juf Sharon
Groep 8B:  juf Glenda

ondersteuning meester Soerin, meester Gwenn

 

 

Vakdocent bewegingsonderwijs
Vacature

Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding
Annelien de Voogt
Sanne Mensink

Oudergeleding
Hiba El Masri
Mikkie Sinnige