De meeste medewerkers zijn groepsleerkrachten; een aantal medewerkers verricht andere taken in de school.
Voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders het overzicht van de formatie, waarin precies staat omschreven welke taken door wie worden verricht.

Directie
Trudy van den Berg, directeur
Ingrid Schaefers, adjunct-directeur

Interne Begeleiding
Juf Samira
Juf Melany (ondersteuning)

Algemene schooltaken
Bouw 1 t/m 2: juf Danielle
Bouw 3 t/m 8: juf Kim
Inschrijvingen leerlingen: Ingrid Schaefers

Administratief medewerker
Alexia

Voorschool
Annette

Taalcoördinator
Juf Annelien

IPC coördinator
Juf Esmeralda
Juf Melany

Interne contactpersonen in de school
Juf Kim
Juf Esmeralda

Onderbouw

Groep 1 / 2 A:  juf Danielle en juf Amanda
Groep 1 / 2 B:  juf Cynthia en juf Yvonne
Groep 1 / 2 C:  juf Marianne
Groep 1 / 2 D:  juf Anja
Groep 1 / 2 E:  juf Siety
Extra ondersteuning in groep 1/2:
juf Patricia, juf Mari Carmen en juf Nieska

Middenbouw

Groep 3A:  juf Esmaralda
Groep 3B:  juf Kim en juf Ingrid H.
Groep 4A:  juf Nelleke juf Ingrid H.
Groep 4B:  juf Heidi
Groep 5A:  juf Melany
Groep 5B:  juf Annelot en meester Gwenn
Extra ondersteuning in de groepen 5:
juf Bouchra

Bovenbouw

Groep 6A:  juf Henny
Groep 6B:  juf Linda en juf Mirjam
Groep 7A:  juf Siham en juf Annelien
Groep 7B:  juf Fatima en juf Annelien
Groep 8A:  juf Sharon en meester Gwenn
Groep 8B:  juf Sanne
Extra ondersteuning in groep 7 en 8:
meester Soerin

Vakdocent bewegingsonderwijs
Groep 4 t/m 8:  Juf Luna
Groep 1 t/m 3:  Meester Quincy

Medezeggenschapsraad
– Personeelsgeleding
Annelien de Voogt
Sanne Mensink

– Oudergeleding
Hiba El Masri
Mikkie Sinnige