Intern begeleider op hoog niveau

De Bos en Lommerschool heeft een academisch geschoolde Intern Begeleider. Niet alleen draagt hij bij aan goed onderwijs, hij verzorgt ook IQ testen op de school als dat gewenst is. Monique Hoogland interviewde Tjako de Jong:

Van huis uit ben ik orthopedagoog, ik heb jarenlang gewerkt met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Nu werk ik mee aan het verder verbeteren van deze school. Dus over de hele breedte en met alle kinderen, van wat zwakker tot hoogbegaafd.

Op school werken we handelingsgericht. We kijken naar wat elk kind precies nodig heeft en zorgen dat we ons onderwijs daarop aanpassen,je hebt prestaties, maar ook gedrag. Plannen en organiseren zijn doorslaggevend. We leggen alles vast in plannen per groep maar soms ook per kind. Hierbij gebruiken we niet alleen toetsen en observaties maar voeren we ook gesprekken met de kinderen en ouders. Dat werkt preventief en positief en zorgt voor rust in de school.

Als Intern Begeleider coach ik de leerkrachten, ik begeleid ze in hun manier van lesgeven en in het klassenmanagement. De leerkrachten houden in een computerprogramma de vorderingen van de leerlingen bij.

Twee keer per jaar maken we de balans op van wat er speelt in de klas. De insteek is opbrengstgericht werken: de leerlingen weten van elkaar hoe ze presteren en het streven is om bij de volgende score omhoog te gaan!

We gaan uit van wat je kunt, niet van wat je niet kunt! In elke klas wordt op drie niveaus lesgegeven: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en onafhankelijk met een extra uitdaging.

schermafbeelding-2014-04-09-om-21-37-15

 

“ Ik ben trots op de positieve, opgewekte sfeer in de school, de kinderen hebben hier rust en veiligheid en we hoeven zelden in te grijpen.” – Tjako de Jong – Intern Begeleider op de Bos en Lommerschool