Wereldoriëntatie

Hieronder vallen vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Voor dit vormingsgebied gebruiken wij de werkwijze van het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een inspirerende werkwijze voor de zaakvakken in het basisonderwijs: aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde.
Ook handvaardigheid, tekenen, ICT, techniek, burgerschap en muziek zijn onderdelen waar aandacht aan wordt besteed.
Doel bij wereldoriëntatie met de werkwijze van IPC en de diverse methodes is om bij de kinderen een basiskennis aan te brengen, zodat ze voldoende zijn toegerust om het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Meer informatie betreffende de werkwijze van IPC kunt u op onze website vinden.