Wereldoriëntatie

Voor dit vormingsgebied gebruiken wij de werkwijze van het International Primary Curriculum (IPC). Het IPC is een inspirerende werkwijze voor de zaakvakken in het basisonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde).  Ook handvaardigheid, tekenen, ICT, techniek, burgerschap en muziek zijn onderdelen waar aandacht aan wordt besteed.

Doel bij wereldoriëntatie met de werkwijze van IPC en de diverse methodes is om bij de kinderen een basiskennis aan te brengen, zodat ze voldoende zijn toegerust om het voortgezet onderwijs te kunnen volgen. Bij IPC werken de kinderen gedurende een periode van 6-8 weken aan één Unit (thema). Deze unit wordt van alle kanten bekeken en onderzocht. Het is een onderzoekende manier van werken waarbij aandacht wordt besteed aan de vragen waar de kinderen zelf mee komen. Ze leren bij IPC om zelf de informatie te vinden die antwoord geeft op hun vragen. De kinderen zijn veel hands-on bezig, wat ervoor zorgt dat de kinderen meer gemotiveerd zijn dan bij een gebruikelijke geschiedenis- of aardrijkskundeles.

Meer informatie betreffende de werkwijze van IPC klik hier.