Spelen is leren voor een kleuter
Een kind van vier of vijf jaar kan nog niet lang stilzitten, luisteren en werken. Het moet bewegen, dingen doen en bezig zijn. Zo leert het de wereld om zich heen kennen. In de kleutergroepen staan daarom veel uitnodigende materialen om mee te spelen en zijn er vele activiteiten om aan mee te doen. De kleuterleerkrachten kiezen deze materialen zorgvuldig uit en houden nauwkeurig bij hoe het met de kinderen gaat. Zij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk op eigen niveau te spelen en te leren. Dit spelend leren is in de kleutergroep de voornaamste activiteit, maar niet de enige. Er is ook aandacht voor de grove motoriek tijdens het buitenspelen of in de vorm van kleutergymlessen, dans en yoga in het speellokaal. Dit is zeer belangrijk voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling van de kleuter.

 •  

De nadruk op taal en rekenen geldt ook voor de kleutergroepen. Elke dag wordt er aandacht aan deze twee basisvaardigheden besteed. Tevens maken wij gebruik van de methode Sil op school in de groepen 1 en 2 voor de taalvorming en voor het rekenonderwijs.

Elke dag worden er kringactiviteiten gedaan, zowel in grote als in kleine groepjes. Hierbij worden liedjes gezongen, boekjes voorgelezen, gesprekjes gevoerd en taal- en rekenspelletjes gedaan.

De kinderen in groep 2 krijgen werkbladen met voorbereidende taal, reken- en schrijfopdrachten. Op deze manier leert het kind wennen aan het luisteren naar een instructie, het maken van schriftelijk werk en krijgt het de werkhouding die nodig is voor groep 3.

De kinderen in groep 2 worden twee keer in het schooljaar getoetst om te zien of zij genoeg basisvaardigheden hebben om naar groep 3 te gaan. De kinderen in groep 1, met geboortedatum vanaf 1 oktober 2016, worden ook twee maal per jaar getoetst om hun vorderingen bij te houden.

Ouders krijgen per thema een nieuwsbrief waarin leuke thuisopdrachten staan die bij het thema aansluiten.

Werkwijze in groep 1 en 2

 • Kaleidoscoop
  De kinderen worden bij dit vormingsproces begeleid door de leerkrachten. Hierbij sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Het is daarom belangrijk om goed te observeren. We gaan ons komend schooljaar richten op de aanschaf van een nieuw observatie instrument. We werken in de groepen 1 en 2 vanuit de gedachte van Kaleidoscoop:
  “Actief leren is de kern van Kaleidoscoop: kinderen leren door actief betrokken te zijn bij mensen, materialen, gebeurtenissen en ideeën. Leerkrachten ondersteunen het actief leren. Zij bieden kinderen een uitdagende leeromgeving, helpen hen hun spel uit te breiden, praten met de kinderen over wat ze aan het doen zijn en helpen hen om problemen zelf op te lossen.”
  De werkwijze van Kaleidoscoop zie je in de klassen o.a. terug in de dagplanning: met het vooruit- en terugkijken maken de kinderen plannen voor het spelen en dit maakt de kinderen bewust van dat wat ze willen spelen en leren. De leerdoelen richten zich ook op samenspelen en -werken. Voor meer informatie over Kaleidoscoop, klik hier

 • Sil op school
  We werken in de groepen 1 en 2 met de methode Sil op school die zich naast de reken- en taalactiviteiten ook richt op de sociaalemotionele ontwikkeling in activiteiten als de kring, spel en expressie. We werken thematisch. We leren de kinderen daar dat iedereen anders is, maar allemaal mooi! We werken binnen deze lessen ook met coöperatieve werkvormen om het samenwerken tussen de kinderen te bevorderen.