OBS Bos en lommer aanzicht vanaf Nanoplein

 

Eind 2016 op het Nanoplein
Bos en Lommer is volop in beweging en de Bos en Lommerschool vernieuwt mee. De school komt vanaf eind 2016 in een prachtig nieuw gebouw van architect Marlies Rohmer. De school verhuist van het Flierefluiterpad naar het nieuw te realiseren Nannoplein. Daar ligt nu nog de Nannostraat. In de plannen van de gemeente wordt dit Campus Kolenkitbuurt. Tegenover de school komt een BSO en diverse voorzieningen voor kinderen. Rondom het nieuwe schoolgebouw komen ook nieuwe huizen en appartementen.

 

 

 

 

 

Campus kolenkit
De school zal deel gaan uitmaken van de ‘Brede School Campus Kolenkitbuurt’ in de vernieuwde Kolenkitbuurt. In 2016 zal volgens planning het nieuwe schoolgebouw aan de Bos en Lommerweg gereed zijn.

Campus Kolenkit

 

 

OBS Bos en lommer vanaf de Bos en Lommerweg

 

De Brede School
De verschillende componenten die samen de Brede School gaan vormen, zullen als aparte eenheden in verschillende gebouwen gehuisvest worden. Het primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden bij elkaar in nieuwbouw ondergebracht. Deze wens komt voort uit de sterk inhoudelijke samenwerking, waarbij de voorkeur uitgaat naar een regiefunctie voor de school. De Bos en Lommerschool wil een samenwerkingsverband aangaan met peuterspeelzaal en kinderdagopvang, naschoolse opvang en organisaties die naschoolse activiteiten organiseren. Het is de bedoeling dat deze partners een doorgaande pedagogische lijn en een onderling afgestemd zorgbeleid bieden.

 

 

 

Lees hier meer over de nieuwe ontwikkelingen in de kolenkitbuurt