De Bos en Lommerschool is een kwalitatief goede en gemengde openbare basisschool die onderdeel is van het campus model. Dat wil zeggen dat kinderen van elke godsdienst, levensovertuiging of nationaliteit welkom zijn op de school. Het betekent ook dat we elkaar met alle verschillen respecteren.

De overall strategie is te groeien naar de beste gemengde alles in één basisschool die een afspiegeling is van de wijk. Dit willen wij mede bereiken door de samenwerking met de ouders op de Bos en Lommerschool. 

De Bos en Lommerschool ligt in de Kolenkitbuurt van het stadsdeel West. De naam Bos en Lommerschool is afgeleid van het stadsdeel waarin de school ligt, namelijk het oude stadsdeel Bos en Lommer.

Ons schoolgebouw voorziet ons van alle mogelijkheden om de kinderen onderwijs aan te bieden dat past bij de hedendaagse maatschappij. Ons schoolgebouw is voorzien van de modernste technieken betreffende ICT, klimaatbeheersing en heeft mogelijkheden voor groepsdoorbrekende activiteiten. In deze buurt is sprake van een sociaal en multicultureel gemengde samenstelling van de bevolking, waarvan de school een afspiegeling is. Naast de 18 leslokalen is de Bos en Lommerschool uitgerust met een apart speellokaal/aula en een zeer moderne gymnastiekaccommodatie.

De kleutergroepen hebben hun eigen buitenspeelplaats en voor de school ligt een ruim speelplein voor de overige groepen. De school maakt tijdens de pauzes ook gebruik van het speelterrein op het Ernest Staesplein.

De Bos en Lommerschool heeft ongeveer 350 leerlingen en 36 teamleden, bestaande uit leerkrachten, directeur en adjunct-directeur, onderwijsassistenten en -ondersteuners, interne begeleiders, stagiaires en een gymnastiekvakdocent. En soms komen er voor bepaalde projecten professionals lesgeven over hun werk of expertise. Gemiddeld zitten er 25 leerlingen in een groep.