Algemeen
Op de Bos en Lommerschool hanteren wij een gedragsprotocol. Dit protocol ligt ter inzage op school. Aanvullend hierop vindt u hieronder de omgangsnormen waar wij ons op school aan houden

  • Vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Dat wil zeggen dat op grond van sekse geen onderscheid mag worden gemaakt.
  • Iedereen heeft gangbaar fysiek contact met elkaar. Meisjes en jongens hebben gemengd les en spelen met elkaar.
  • Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar.
  • Jongens en meisjes zwemmen en gymmen gezamenlijk, maar krijgen wel aparte omkleed- en douchefaciliteiten.

Buitenspelen
De voorschool en de groepen 1 en 2 kunnen gebruik maken van de binnenspeelplaats volgens een vastgesteld rooster.
De groepen 3 t/m 8 spelen buiten in de speeltuin volgens een vastgesteld rooster. Er blijven geen kinderen zonder toezicht achter in de klassen.

Spullen kwijt?
Op school bewaren wij de gevonden voorwerpen. Als uw kind iets kwijt is, kunt u bij de medewerker van de administratie navragen of er iets gevonden is. De gevonden voorwerpen worden een aantal weken bewaard en voor aanvang van iedere vakantie opgeruimd. In het algemeen geldt: kinderen gaan niet onnodig de klassen rond.

Telefoneren
Kinderen en ouders mogen alleen in dringende gevallen opbellen. Kinderen alleen met toestemming van de leerkracht. Mobiele telefoons mogen niet onder schooltijd worden gebruikt en worden bij de leerkracht ingeleverd. De leerkracht bewaart de telefoons in een kluis en aan het eind van de dag krijgen de leerlingen de telefoon weer terug. Er zijn uitzonderingen denkbaar, maar dan is gebruik altijd met nadrukkelijke toestemming van de leerkracht.

Gebruik van apparaten
Het gebruik van apparaten (kopieer-, lamineer-, inbindapparaat, printer e.d.) is uitsluitend toegestaan voor schooldoeleinden. Kinderen mogen de apparaten niet zelf bedienen.

Schooldeuren  
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. De leerkrachten zijn vanaf die momenten verantwoordelijk voor de kinderen in de klas. De schooldeuren zijn tijdens de schooluren gesloten. Er hangt een bel en een camera aan de buitenzijde van het gebouw. Na het aanbellen opent een medewerker van de administratie de schooldeur.