Wij vragen aan iedere ouder een vrijwillige ouderbijdrage. Met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage worden extra activiteiten voor de kinderen betaald. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een overleg tussen de directeur en de medezeggenschapsraad. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar hierover een brief. De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 55,– per leerling.  De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage zou de school de feesten en de schoolreisjes onmogelijk kunnen organiseren. We hopen daarom dat alle ouders deze vrijwillige bijdrage betalen.

Bent u in het bezit van een Stadspas, dan kunt u daarmee de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Hoe?

  • Neem de Stadspas van uw kind mee naar school.
  • U laat de Stadspas van uw kind scannen bij Patricia
  • De gemeente betaalt de vrijwillige ouderbijdrage vervolgens aan de school.