Wij vragen aan iedere ouder een ouderbijdrage. Met het geld van de ouderbijdrage worden extra activiteiten voor de kinderen betaald. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens een overleg tussen de directeur en de medezeggenschapsraad. 

U krijgt aan het begin van het schooljaar hierover een brief. De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 20 per leerling. U wordt uitgenodigd dit bedrag op de administratie te komen betalen. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage zou de school de feesten en de schoolreisjes onmogelijk kunnen organiseren. We hopen daarom dat alle ouders deze vrijwillige bijdrage betalen.

Wanneer u de ouderbijdrage niet betaalt dan vragen wij u, om zelf de kosten op u te nemen voor de activiteiten die van de ouderbijdrage worden betaald.

Tegemoetkoming schoolkosten

Scholierenvergoeding
De scholierenvergoeding is een geldbedrag voor schoolgaande kinderen van Amsterdammers met een laag inkomen. U moet de vergoeding eerst aanvragen. Daarna pas kunt u uw kosten declareren.
Kijk hier voor meer informatie over de scholierenvergoeding.

Om de scholierenvergoeding aan te vragen klik dan hier.

Voorschool
U kunt de scholierenvergoeding ook aanvragen voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar die naar een voorschool gaan.

Voor school, sport en cultuur
Met het geld kunt u school-, sport- en culturele activiteiten van uw kind betalen. Denk daarbij aan kosten voor schoolspullen en -boeken, schoolreisjes, contributie van sportverenigingen, sportkleding, muziekles of theater- en bioscoopbezoek. Maar ook voor bijles of huiswerkhulp kunt u de scholierenvergoeding gebruiken.

Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds
Is de scholierenvergoeding niet voldoende voor alle onkosten? Dan kan een tussenpersoon (bijvoorbeeld een leerkracht of hulpverlener) voor u een bijdrage aanvragen bij het Jeugdsportfonds of het Jongerencultuurfonds.

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdsportfonds en het Jongerencultuurfonds.