Ouderinitiatief en ouderbetrokkenheid

De Bos en Lommerschool heeft een ouderinitiatief. Dit houdt in dat een groep nieuwe bewoners in de buurt samen besloten om naar de Bos en Lommerschool te gaan. Op 15 januari 2015 hebben zij zich tegelijk ingeschreven bij onze school. Inmiddels zijn er twee kleutergroepen waar kinderen uit het ouderinitiatief in zitten. Er is sprake van een ouderinitiatief als één of meerdere ouders zich actief inzet om een groep ouders te stimuleren om hun kinderen gezamenlijk aan te melden bij een school, met als doel de leerlingenpopulatie op die school meer gemengd te maken.

De Bos en Lommerschool werkt aan een nog grotere naamsbekendheid in de buurt en aan het zichtbaar maken van de school voor een brede groep ouders om zo een meer gemengde instroom van nieuwe leerlingen te krijgen. De Bos en Lommerschool zal kleine en grote projecten samen met ouders in de buurt realiseren. Hierbij kijken wij naar welke samenwerkingspartners wij uit de buurt hierbij kunnen betrekken. Kwaliteit van deze partners staat hierbij voorop. 

De school is het werkterrein van professionals, maar door samen te werken met ouders kan het onderwijs beter aansluiten bij de individuele ontwikkeling van elk kind. Die samenwerking leidt ertoe dat kinderen merken dat hun ouders en school op één lijn zitten als het gaat om het pedagogisch klimaat. Minder toeschouwer en meer deelnemer, uiteraard met oog voor ieders rol. Die ontwikkeling willen we de komende jaren voortzetten. Met ouders bekijken we hoe we nog meer uit de samenwerking kunnen halen voor de leerlingen. Gedeelde waarden, wederzijdse verantwoordelijkheden en een open communicatie over de ontwikkeling van kinderen zijn belangrijke pijlers. 

In mei 2017 is de school verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw. Komen jullie ook?

Redenen van ouders waarom zij voor de Bos en Lommerschool kiezen:

  • “De Bos en Lommerschool steekt voor ons met kop en schouders boven de andere buurtscholen uit. De resultaten zijn hoger dan de inspectie verwacht, veel kinderen stromen door naar hoger voortgezet onderwijs en de school mag trots zijn op zijn CITO-scores. “
  • “De Kolenkit en Laan van Spartaan zijn met alle nieuwbouw gemengde wijken geworden. De Bos en Lommerschool heeft laten zien dat het een kwaliteitsschool is die het verdient om mee te mengen.
  • “Als je kijkt naar de prestaties van de school en de betrokkenheid van het bestuur, dan zie je dat deze instelling boven de massa wil uitstijgen.”
  • “Ik was vooral onder de indruk van de ijver en positiviteit van de leerkrachten. Deze mensen nemen geen genoegen met ‘gemiddeld’.”
  • “Een uitstekend scorende school in een stadsdeel in opkomst.”
  • “Dit is een school die me doet terugdenken aan de sfeer zoals die vroeger was. Goede herinneringen!”
  • “De Bos en Lommerschool lijkt het beste uit elke leerling te willen -en kunnen- halen.”
  • “Een school die de ouders laat meedenken, wanneer de ouders dat willen.”
  • “De plannen van de Bos en Lommerschool zijn ambitieus. Het bestuur heeft andere ambities in het verleden waargemaakt dus waarom zouden ze dat niet een tweede keer kunnen?”

Contact met het ouderinitiatief

Wil je meer weten over het ouderinitiatief? Neem contact met ons op via ouderinitiatiefboloschool@gmail.com
volg ons via facebook