Het moderne rekenen is niet meer het toepassen van een paar trucjes om een som uit te rekenen. Een rekenles is vaak meer dan het maken van wat sommetjes. Het gaat om het nadenken over hoe je iets aanpakt en proberen te begrijpen hoe de wiskundige wereld in elkaar zit. Hierbij speelt taal ook een grote rol. Je denkt en redeneert namelijk via taal. Dat betekent dat in ons rekenonderwijs een grote nadruk ligt op het verwoorden van wat je doet bij het rekenen. Dit is een belangrijke voorbereiding op het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft naast het taalonderwijs ook het rekenonderwijs een grote prioriteit. 

Getal en Ruimte Junior 

Wij gebruiken op onze school van groep 1 t/m groep 8 de methode Getal en Ruimte Junior. Hierbij ligt de nadruk op herhaling en structuur. Er wordt een gewerkt volgens een duidelijke strategie, waarbij in de les aandacht is voor één onderwerp. Hierdoor kan er dieper op de stof worden ingegaan.
Er is dagelijks instructie om alle strategieën goed te herhalen en toe te kunnen passen in de les. 

Snappet 

In de groepen 5 t/m 8 wordt de verwerking van de rekenles gedaan via Snappet. De leerlingen werken daarbij op een chromebook. Alle leerlingen maken dezelfde les. Na het maken van de les zijn de opdrachten adaptief. Hierdoor kan iedere leerling op zijn/haar eigen niveau werken en hulp krijgen. Daardoor sluit de rekenles nog beter aan bij de behoefte van de leerlingen.