Het moderne rekenen is niet meer het toepassen van een paar trucjes om een som uit te rekenen. Een rekenles is vaak meer dan het maken van wat sommetjes. Het gaat om het nadenken over hoe je iets aanpakt en proberen te begrijpen hoe de wiskundige wereld in elkaar zit. Hierbij speelt taal ook een grote rol. Je denkt en redeneert namelijk via taal. Dat betekent dat in ons rekenonderwijs een grote nadruk ligt op het verwoorden van wat je doet bij het rekenen. Dit is een belangrijke voorbereiding op het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs. Daarom heeft naast het taalonderwijs ook het rekenonderwijs een grote prioriteit.

 

De Wereld in getallen
Op onze school gebruiken wij de vernieuwde realistische rekenmethode De Wereld in Getallen. Kinderen leren goed rekenen met De Wereld in Getallen. Daar staat de rekenmethode voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs al jaren om bekend. En dit blijkt ook uit de Periodieke Peiling OnderwijsNiveau (PPON) 2013. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren.

wereld in getallen rekenen