Onze school maakt, samen met 17 andere Amsterdamse openbare basisscholen in stadsdeel West, deel uit van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), stichting voor openbaar primair onderwijs. De stichting heeft een College van Bestuur met een bestuurder en een Raad van Toezicht met 5 leden. De bestuurder wordt ondersteund door de (beleids)medewerkers van het bestuurskantoor.

De bestuurder is het bevoegd gezag van de basisscholen en rollen en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in het
Managementstatuut. Er wordt een verslag gemaakt over onder meer Passend Onderwijs, Personeel, Huisvesting en Financiën. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website www.awbr.nl.
Aan de Centrale Stad wordt zowel de begroting als het financieel jaarverslag voorgelegd. De overheid, lees onderwijsinspectie, blijft wettelijk gezien altijd voor een deel verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Daarom is het van belang dat zij goed zicht houdt op de wijze waarop aan het openbaar onderwijs wordt vormgegeven. Jaarlijks legt de bestuurder verantwoording af aan de inspectie.

Strategisch beleidsplan AWBR
AWBR heeft een visie en beleid ontwikkeld dat is opgenomen in een strategisch beleidsplan. Het vormt de leidraad voor de ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast is er ook een bovenschools protocol schorsing en verwijdering voor alle scholen van de stichting.
Informatie over het beleidsplan, het protocol en andere zaken kunt u vinden op: www.awbr.nl

De adresgegevens van het AWBR schoolbestuurlogoAWBRechtdef
Bezoekadres: De Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
Telefoonnummer 020-5150440
e-mail: info@awbr.nl
website: www.awbr.nl