Taal op school

Tijdens de taallessen op school, behandelen wij de volgende domeinen: spreken, luisteren, schrijven, lezen en spelling. Het Nederlands goed spreken, begrijpen en schrijven is prioriteit nummer één. Het uitbreiden van de algemene woordenschat bij de kinderen vinden wij zeer belangrijk. We hebben daarom gekozen voor methoden waar uitbreiding van de woordenschat een belangrijke plaats in neemt.

Lijn 3 (Taal- en leesmethode voor groep 3)
Met Lijn 3 leg je een stevige basis voor goed leren lezen. Niet voor niets liggen de resultaten boven het landelijk gemiddelde. Lijn 3 stelt de letter centraal en maakt differentiëren makkelijk. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters.
Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken.

Taal Actief (groep 4 t/m 8)
Kwaliteit en resultaatgericht. Dat is Taal actief. Een praktische methode met de zekerheid van goede leerresultaten. Jij bepaalt hoe je werkt. Met boeken, digitaal of een combinatie. De beste taalexperts, kinderboekenschrijvers en scholen werkten mee aan deze editie.

Weet wat je leert
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met ‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het doel van de les.

Estafette (groep 4 t/m 8)
De vijf pijlers van goed leesonderwijs: hét fundament van Estafette editie 3!
Leesexperts en de wetenschap zijn het erover eens dat goed leesonderwijs bestaat uit de volgende vijf pijlers: technisch lezen, woordenschat, kennis van de wereld, leesstrategieën en leesplezier. Deze vijf pijlers vormen hét fundament van Estafette. En dat in elke les bij iedere tekst. Met in groep 4-5-6 de nadruk op technisch lezen mét begrip. En in de bovenbouw een kantelpunt waarbij het zwaartepunt komt te liggen op begrijpend en studerend lezen. En dat verpakt in aansprekende teksten en boeiende lessen.

Het heet dus nog steeds Estafette, maar is een compleet nieuwe methode!

Estafette editie 3 is vertrouwd, verbeterd en vernieuwd! De methode heeft de vertrouwde kwaliteit en herkenbare structuur van editie 2, maar brengt sterke vernieuwingen, zoals begrijpend en studerend lezen en leerlingsoftware voor thuis. Met Estafette editie 3 geef je je leerlingen niet alleen het allerbeste leesonderwijs, maar bevorder je ook het plezier in lezen!

Klinkers (groep 3 en 4)
Leren schrijven is een feest met Klinkers
Met Klinkers ontdekken kinderen het belang en het plezier van schrijven. De oefeningen zijn afgestemd op de belevingswereld van kinderen.
Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven.

De letters die kinderen leren lezen met Lijn 3, leren ze met Klinkers ook schrijven. Zo versterken ze beide vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen.

Pennenstreken (groep 5 t/m 8)
Pennenstreken biedt jonge schrijvers een leesbaar handschrift
Pennenstreken is al decennialang de meest gebruikte schrijfmethode van Nederland. En dat is niet voor niets. Deze populaire methode leert kinderen op hun eigen niveau leesbaar en vlot schrijven.

Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We maken lijstjes, schrijven kaarten, noteren afspraken op papier. Dat blijft. En belangrijker nog, met onze zelfgeschreven teksten en ons eigen handschrift laten we zien: dít ben ik. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dát is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet zomaar iets.