Taal op school

Tijdens de taallessen op school, behandelen wij de volgende domeinen: spreken, luisteren, schrijven, lezen en spelling. Het Nederlands goed spreken, begrijpen en schrijven is prioriteit nummer één. Het uitbreiden van de algemene woordenschat bij de kinderen vinden wij zeer belangrijk. We hebben daarom gekozen voor methoden waar uitbreiding van de woordenschat een belangrijke plaats in neemt.


Veilig leren lezen

In groep 3 gebruiken we nu nog de methode Veilig Leren Lezen, de 2e maanversie. Vanaf volgend jaar willen we graag gebruik gaan maken van een nieuwere methode. Hierover zijn we nog in overleg.


Taal Actief

Vanaf groep 4 wordt bij het geven van taalonderwijs gebruik gemaakt van de vernieuwde methode Taal Actief. Kwaliteit en resultaat. Dat zijn de sleutelwoorden voor de lesmethode Taal actief. Tientallen basisscholen en de beste taalexperts werkten aan de nieuwe editie mee. De methode is praktisch, u bent er snel in thuis. De duidelijke en herkenbare structuur geeft u grip op de les.

foto taal actief groep 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estafette
Bij het voortgezet technisch lezen maken wij gebruik van de vernieuwde methode Estafette. Estafette biedt u hét passende antwoord op alle actuele ontwikkelingen in het leesonderwijs:Gebaseerd op de nieuwste inzichten op technisch leesgebied.

  • Leesplezier én een hoge lat voor iedere leerling.estafette taal
  • Blijvende aandacht voor leesontwikkeling, óók in groep 7 en 8.
  • Snelle lezers blijven betrokken bij de groep.
  • Uitdagende materialen.
  • Volledig volgens nieuwe AVI-niveaus.
  • Vormt doorgaande lijn met Veilig leren lezen.
  • Al meer dan 3000 scholen werken succesvol met Estafette.


Pennenstreken

Voor het geven van goed schrijfonderwijs maken wij gebruik van de methode Pennenstreken. Met de nieuwe versie van de succesvolle schrijfmethode Pennenstreken leert elk kind op de basisschool schrijven. Leesbaar kunnen schrijven is belangrijk. Alle schrijfopdrachten in deze nieuwe schrijfmethode zijn functioneel.

pennestreken