Het belang van de betrokkenheid van de ouders

OBS Bos en Lommer vindt een goede samenwerking met de ouders en wederzijds vertrouwen van zeer groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Als ouders en school goed samenwerken, zal het kind met vertrouwen in de school en zichzelf, gemotiveerd naar school gaan. De school zorgt op verschillende manieren voor de contacten met de ouders.

Wij zien ook graag dat de ouders zelf contact onderhouden met de school en met de leerkracht van hun kind. Uw kind stelt uw belangstelling zeer op prijs. Loopt u voor schooltijd eens de klas van uw kind binnen, zodat uw kind u iets van de activiteiten in de klas kan laten zien.

 

Ouderbijeenkomsten

Er worden regelmatig bijeenkomsten door de oudercontactmedewerker georganiseerd voor de ouders. Er wordt van gedachten gewisseld over verschillende thema’s. Deze thema’s kunnen door de ouders zelf worden voorgesteld. Als het zinvol en mogelijk is, wordt er een gastspreker uitgenodigd  die zijn/haar deskundige bijdrage levert aan het thema.

Het doel van deze bijeenkomsten is om elkaar, school en ouders, te informeren over hoe we over bepaalde dingen denken. De school wil graag van ouders horen wat hen wel of niet bevalt. De ouders kunnen zo meedenken over en een bijdrage leveren aan mogelijke verbeteringen op school.

 

De volgende bijeenkomsten worden georganiseerd:

  • Ouderinformatiebijeenkomst per leerjaar: aan het begin van ieder schooljaar worden de ouders van een leerjaar uitgenodigd. Er wordt dan door de groepsleerkrachten allerlei informatie gegeven over de leerstof en de gebeurtenissen van het komende schooljaar.
  • Oudercontactavonden: twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd door de klassenleerkracht om te praten over de resultaten van hun kind.
  • Voorlichting groep 8: de ouders van groep 8 krijgen in januari algemene informatie over de procedure rondom de schoolkeuze voortgezet onderwijs.

Ook geven wij schriftelijk en digitaal informatie aan ouders: rapporten over de leerprestaties van uw kind, brieven met informatie over activiteiten en gebeurtenissen waar uw kind mee te maken heeft. Naast deze geplande contacten zijn er individuele afspraken met ouders. Ook kunnen ouders altijd met vragen op school komen. Om rustig met de leerkracht te kunnen praten is het beter om een afspraak te maken.