Buitenschoolse activiteiten
Naast de gewone lessen worden er speciale activiteiten voor de kinderen na schooltijd georganiseerd. De naschoolse activiteiten worden georganiseerd door Akros. Voor de deelname aan de activiteiten wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. De activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere:

  • Technieklessen
  • Creatieve workshops
  • Naschoolse activiteiten in de gymzaal van de school zoals turnen en yoga
  • SOVA training
  • Activiteiten van sportbuurtwerk
  • Muzikale activiteiten
  • Dansexpressie

 

Huiswerkbegeleiding
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 7 hebben wij twee keer per week huiswerkbegeleiding op onze school. De leerlingen worden begeleid door een oud-leerkracht en studenten van de stichting VoorUit. Voor de leerlingen van groep 8 bieden wij CITO-training aan. Dit wordt ook begeleid door de studenten van het project VoorUit.

 

Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang.

In ons nieuwe schoolgebouw gaat Kinderopvang Humanitas de Voorschool, de Buiten Schoolse Opvang en het Kinderdagverblijf verzorgen.

U kunt uw kinderen aanmelden bij Kinderopvang Humanitas per mail.

De medewerker van Humanitas, die gaat over de plaatsingen bij de Voorschool, de BSO en het Kinderdagverblijf is Silvia Terpstra.

Hieronder de contactgegevens:

Kinderopvang Humanitas

Stationsplein 26

3818 LE Amersfoort

telefoon : 033-2018000

mail: regiomiddennederland@kinderopvanghumanitas.nl

website: www.kinderopvanghumanitas.nl

 

Weekend Academie ( groep 7 en 8 )
De leerlingen van groep 7 en 8 kunnen hieraan deelnemen. Onder begeleiding van mentoren worden diverse onderwerpen besproken en uitgevoerd. Voor meer informatie over de Weekend Academie klik hier