Om de onderwijskansen van de kinderen te vergroten bieden wij de kinderen een voorschool aan. Kinderen die meedoen aan de Voorschool beginnen beter voorbereid aan de basisschool. De Voorschool  is bestemd voor kinderen vanaf 2 ½ jaar tot en met 4 jaar.

De Voorschool is gekoppeld aan de Bos en Lommerschool. Dat betekent dat de kinderen van de Voorschool automatisch instromen in groep 1 van de Bos en Lommerschool. Op de Voorschool wordt gewerkt met het programma Uk & Puk.

Wat is Uk & Puk?
Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Wanneer uw kind 1 ½ jaar oud is, kunt u hem of haar bij ons aanmelden voor de Voorschool. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden hier geplaatst op het moment dat ze 2 ½ jaar oud zijn.

Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling

In ons schoolgebouw verzorgt Humankind de Voorschool, de Buiten Schoolse Opvang en het Kinderdagverblijf.

Voor- en naschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. De voor- en naschoolse opvang wordt door Kinderopvang Humankind verzorgd. Hierover kunt u informatie krijgen bij de administratie.
U kunt uw kind via de website van Kinderopvang Humankind, www.humankind.nl, aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang. U bent als ouder nog altijd vrij om de keuze te maken voor een andere organisatie.

Interesse in Voorschool Bos en Lommer? Neem contact op met Regiokantoor Midden-Nederland.
Silvia, Claudia, Rita en Linda helpen u met:

  • het plannen van een rondleiding
  • vragen over de inschrijving
  • inzage in beschikbaarheid
  • alle vragen over de opvang voor je kind

 

Hieronder de contactgegevens:
Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling
Stationsplein 26
3818 LE Amersfoort
Telefoon : 033-2018000
Mail: regiomiddennederland@kinderopvanghumankind.nl
Website: www.humankind.nl